Fractie

De fractie van de ChristenUnie De Bilt bestaat uit:

Theo Aalbers
06-30447409
theo.aalbers@gmail.com

Commissielid:

Otto Oussoren
Otto Oussoren
06-38242421
O.Oussoren@debilt.nl