Giften

Hartelijk dank dat u ChristenUnie De Bilt financieel wilt ondersteunen door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL72 RABO 0369 1167 39 ten name van ChristenUnie De Bilt.

Met uw gift kunnen we meer mensen bereiken om onze christelijke politieke stem te laten horen.

De ChristenUnie De Bilt is een ANBI instelling. U kunt uw gift opgeven aan de Belastingdienst.