Startpagina

Belanghebbenden beter betrokken bij jeugdhulpbeleid

Kindermishandelingwoensdag 24 november 2021 Onlangs is in de raad gesproken over het onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de sturing op het jeugdhulpbeleid. Onze beoogde lijsttrekker Connie Brouwer heeft met succes een motie ingediend om ervaringsdeskundigen beter te betrekken bij het jeugdhulpbeleid. lees verder

Onze visie op de begroting 2022

Biljetten.jpgdonderdag 18 november 2021 Bij de raadsbehandeling van de begroting 2022 heeft ons raadslid Theo Aalbers in de vorm van de algemene beschouwingen uitgebreid de visie van de ChristenUnie op de aangeboden begroting 2022 gegeven. lees verder

Ander soort busvervoer De Leijen

Foto Bushalte De Leijen (1).JPGmaandag 11 oktober 2021 Onlangs meldde Regio TV De Bilt dat met ingang van 12 december 2021 er helemaal geen reguliere busregeling voor De Leijen meer geldt. De reguliere busregeling in De Leijen wordt omgezet in een bus op afroepbasis. De ChristenUnie heeft hier mondelinge vragen over gesteld aan de wethouder. lees verder