Startpagina

Ander soort busvervoer De Leijen

Foto Bushalte De Leijen (1).JPGmaandag 11 oktober 2021 Onlangs meldde Regio TV De Bilt dat met ingang van 12 december 2021 er helemaal geen reguliere busregeling voor De Leijen meer geldt. De reguliere busregeling in De Leijen wordt omgezet in een bus op afroepbasis. De ChristenUnie heeft hier mondelinge vragen over gesteld aan de wethouder. lees verder

Informatieavond voormalig Hessingterrein

Hessingterrein.jpgmaandag 13 september 2021 Sinds 2 september ligt bij de gemeente De Bilt een bestemmingsplan voor het voormalige Hessingterrein ter inzage. De ChristenUnie staat kritisch tegenover de plannen. Op 2 september was er een informatieavond waar de ChristenUnie nauw bij betrokken was. lees verder

Vertrouwenscrisis in politiek De Bilt

Gemeentehuis Bilthovenwoensdag 23 juni 2021 Door het totaal onverwachte vertrek van VVD-wethouder Landwehr en onduidelijkheden over de achtergronden van dit vertrek, is er binnen raad en college een ongekende vertrouwenscrisis ontstaan. lees verder