Actieve deelname

De fractie en het bestuur ervaren hun inzet voor de samenleving via de ChristenUnie als heel leuk, boeiend en dankbaar werk. Daarom houden wij onze ambities met de ChristenUnie graag hoog. Om dit waar te maken, hebben wij uw actieve steun hard nodig. Denk daarbij aan zaken als:

  • Het in verkiezingstijd flyeren en verkiezingsposters ophangen;
  • Het bijwonen van en inbreng hebben in de ledenvergaderingen;
  • Advisering over specifieke onderwerpen aan de fractie en bestuur.

Op dit moment zijn wij heel concreet opzoek naar vrijwilligers voor het volgende:

  • Deelname aan de fractie/bestuursvergaderingen om met elkaar het gesprek aan te gaan voor het formuleren en onderbouwen van standpunten over de onderwerpen die in de raadsvergaderingen aan de orde komen en voor het uitstippelen van het interne beleid van de ChristenUnie De Bilt. Deze vergaderingen vinden één keer in de 4 tot 6 weken plaats. De vergaderingen hebben een informeel, laagdrempelig en opbouwend karakter en worden altijd bij één van de fractie- of bestuursleden thuis gehouden.    

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze secretaris Irene Elsevier op telefoonnummer
030-2293757 of e-mail adres irene.elsevier@debilt.christenunie.nl