Vuurwerk

De ChristenUnie wil in het kader van milieu en gezondheid meer beleidsruimte voor gemeenten om specifieke maatregelen te kunnen nemen bij het afsteken van vuurwerk. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om het afsteken van vuurwerk te verbieden en eventueel een vuurwerkshow aan te bieden als alternatief. Vooral het aantal slachtoffers, de veiligheidsrisico’s, de vernielingen en de impact op het milieu zijn redenen om kritisch te kijken naar het lokale vuurwerkbeleid. Het instellen (en uitbreiden) van vuurwerkvrije zones is daarvoor een goed instrument. Daarbij moet goed onderbouwd worden waarom er op die plaatsen gevaar, schade of overlast dreigt. Op 14 december 2016 deed de Raad van State een uitspraak die bevestigde dat de colleges van B&W gerechtelijk bevoegd zijn om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.