Ons uitgangspunt voor 2022-2026

HET BESTE VOOR IEDEREEN - WIJ INVESTEREN IN “WIJ”!

Herstel van de coronacrisis, bouwen voor woonbehoefte, vormgeven van duurzame energie en blijven zorgen voor goede sociale voorzieningen zijn de komende vier jaar belangrijke thema’s. Thema’s met tegengestelde meningen en belangen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om het ‘ik’ maar steeds meer om het ‘wij’. Werken aan een prachtige gemeente voor iedereen die hier werkt en woont.

Een gemeentebestuur is er voor alle inwoners. We willen dat wat door de gemeente wordt bedacht en uitgevoerd goed is voor iedereen die met de gemeente in aanraking komt. Wij gaan in gesprek met inwoners, luisteren en durven (soms kritische) vragen te stellen. En ja, soms zijn er moeilijke keuzes te maken. Bij het maken van die keuzes vinden wij een zo breed mogelijk draagvlak essentieel. We handelen vanuit de onderlinge verbinding. We willen dat duidelijk is wat de visie en de ambitie van de gemeente zijn en welke invloed de inwoner daarop heeft. We gaan voor het algemene belang (dat soms anders kan zijn dan individuele belangen, dat leggen we dan goed uit!). We durven te dromen van een Biltse samenleving die in harmonie leeft met elkaar. Wij presenteren een verkiezingsprogramma dat laat zien dat de ChristenUnie werk wil maken van een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: we investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van De Bilt, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping. We willen daar graag, samen met u en jou, een keerpunt in zijn. Wij investeren in ‘wij’.