Inhoudsopgave

1e Speerpunt: Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid. 4

1.1. Vertrouwen

1.2 De gemeente De Bilt, dat zijn we samen

1.3 Een stabiel financieel toekomstperspectief

 

2e Speerpunt: Een zorgzame samenleving

2.1 Zorg voor kwetsbare inwoners

2.2 Gezin, jeugd en onderwijs

2.3 Werk en inkomen

2.4 Kunst, cultuur en sport

 

3e Speerpunt: een prettige woon- en leefomgeving. 13

3.1 Een veilige woonomgeving en samenleving 

3.2 Een gezonde economie. 14

3.3 Ruimtelijke ordening in ontwikkeling. 16

 

4e Speerpunt: een milieu- en energiebewuste gemeente. 18

4.1 Een energiebewuste gemeente. 18

4.2 Afvalinzameling. 19

4.3 Toekomstbestendig waterbeheer 20

4.4 Tegengaan geluidsoverlast 20

 

5e Speerpunt: naar duurzame mobiliteit 21

5.1 Stimuleren (elektrisch) fietsverkeer 21

5.2 Aandacht voor voetgangers. 22

5.3 Samenhang in duurzame mobiliteit 22

5.4 Verkeersveiligheid in toekomstperspectief 23