Groenonderhoud

De ChristenUnie de Bilt is tegen inwoners zelf verantwoordelijk te maken voor groenonderhoud om de lokale lasten te kunnen verlagen.

Burgerinitiatieven om de eigen woonomgeving te verbeteren (bijv. nieuwe vormen van plantsoen-onderhoud, nieuwe invulling van speelveldjes en speeltuinen, invoeren buurt-app) worden van harte ondersteund.   

(1.2., blz. 5 verkiezingsprogramma). Maar de ChristenUnie wil kostenbesparing bereiken door (zie 1.3 blz 6 verkiezingsprogramma):

•            Kritisch te zijn op de bekostigen van ‘prestigeprojecten’.

•            Kritisch te zijn op subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd.

•            Bij de inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d. worden deze gekoppeld aan deskundige vaste krachten met historisch besef van de besluitvorming in het verleden.

•            Bij inhuur samenwerken t.a.v. kennis met andere gemeenten die al ervaring hebben opgedaan.

Kostenbesparing door burgers zelf de openbare ruimte te laten verzorgen, hoort daar dus absoluut niet bij. Op zijn hoogst kan je denken aan verkoop van snippergroen en dat is al beleid.